Kan du ej ringa TILL klockan, men från klockan via telefonboken?

1. Då kan det vara så att nummerpresentatör inte är aktiverad på simkortet.
Kontakta operatören för ditt simkort, och be dom aktivera nummerpresentatör (eng: Caller ID). Det kan ta upp till 12-24 timmar för aktiveringen att gå igenom. Avvakta och testa igen.

2. Går ditt telefonnummer via en växel/företag?
Om din mobil går via en växel, (företagsnummer) eller via ett “fast nummer”, måste detta nummer (så kallat A nummer) anges i ditt konto i appen och sedan synkas/sparas över till klockan som ett godkänt för att det numret ska kunna ringa klockan.

3. Har ni ställt in Stör ej tid i appen?
När ni ställer in stör ej, så kan du EJ ringa till klockan, då blir det som en "klocka" bara.

4. Hemligt nummer?
Har ni hemligt nummer? Eller har ni satt hemligt nummer på det telefonnummer som finns i klockan?
Då kommer du ej igenom heller.