Om ni har tappat bort IMIE eller registrerings koden, det som återfinns på locket/boxen, så kan man hitta detta genom att skicka ett sms från din mobil till klockans simkortsnummer.
Sms kommando: pw,123456,ts#
(om ni har ändrat lösenordet i klockan, använd då det istället för 123456 som är default lösenord.)
Ni får tillbaka ett sms till er, i detta sms finner ni IMIE i klartext.
Registreringsnummer är det som står som ZCM i sms:et. Och det är då ZCM som ska användas för att registrera klockan i appen.
I nya klockor (från 2021) återfinner du även denna info i klockans meny, där du kan se QR kod för registrering och IMEI koden.