Vi har med intresse följt diskussionerna kring GPS klockors säkerhet i olika media och vi konstaterar att inga av våra klockmodeller har förekommit i dessa tester eller diskussioner.
 
Mobiltelefoner, smart-watches och GPS klockor har oftast inte någon specifik teknik för kryptering, utan det handlar om hur informationen som sänds mellan enheter hanteras, och hur användaruppgifter skyddas från obehöriga.
 
De scenarior kring intrång som beskrivs i rapporterna förutsätter att någon obehörig har kommit över klockans unika IMEI-kod och telefonnummer. Vi uppmanar därför våra kunder i medföljande orderinformation att vidta åtgärder för att förhindra detta och att alltid handskas ansvarsfullt med inloggningsuppgifter mm. Vi informerar även våra kunder hur de kan ändra klockornas unika registreringskoder till något personligare om de önskar.
 
Dessa åtgärder skiljer sig inte från hur man bör hantera sin mobiltelefon och andra uppkopplade enheter som man använder.
 
Vi är övertygade att våra kunder kan känna sig trygga när de använder våra produkter.