Detta gäller 4G klockor
Klockan behöver först vara uppkopplad mot WiFi nätverk (inloggad)

ROCKET 4G

Gå till följande meny i klocka:
INSTÄLLNINGAR -> MER -> INFORMATION -> TRÅDLÖS UPPDATERING. 

Sök sen efter uppdatering, och se om din klocka behöver uppdateras.


SAFE4G
I klockan, gå till:
1. Settings -> Device info -> 
2. Höst upp tryck på "Wireless update"
3. Tryck sen på "check for updates"