För att lösa det se nedan:

  1. Har du värde på simkortet i form av data/surf? Finns det ej data på simkortet, kommer klockan försöka koppla upp sig hela tiden, och då dra ur batteriet.
  2. Vad har du laddat klockan med för värde?
  3. Vad har du satt in för working mode på klockan? Ju oftare du positionerar klockan, desto mer drar den.
  4. Var batteriet helt fullt när du tog bort den från laddaren? Ibland behöver den ladda mer än 3-4 tim, kanske 5 timmar för att bli helt fullt första första gången.
  1. Batterinivån, kollar du i appen eller på själva klockans display?