På Junior T6 klocka sitter det först ett transport skydd på glaset.

Därunder finns sen ett enklare plastskydd på klockan.


1. Ta bort transportskyddet.
2. Ta sen bort skyddsfilmen från glaset, man får pillra lite från sidan på glaset.
3.  Därefter monterar du skärmskyddet på klockan.

Om du har bubblor på glaset efter att du tagit bort transportskyddet, ta bort filmen från glaset, då det till 99% är bubblor enbart mellan filmen och glaset på klockan.